In memoriam - Nol Teunissen

Nol Teunissen, de man die aan de wieg stond van de Gendtse Triathlon, is op vrijdag 16 november overleden.
Nol is 85 jaar geworden.

Een bijzonder sportlievend mens is overleden, een man die de sport en alles wat daarom heen gebeurt in zijn hart had gesloten.
We zullen hem missen.

Het begon in 1988, het jaar voordat voetbalvereniging De Bataven het Kersenfeest in 1989 zou gaan organiseren.
Nol, mede belast met de organisatie, stond bekend om zijn ideeën en initiatieven.
Een van die ideeën was een triathlon in Gendt en wel tijdens het Kersenfeest.
Nol, met zijn brede netwerk, benaderde enkele Gendtse sporters bekend met de triathlon.
De juiste mensen op de goede plaats, dat was Nol ten voeten uit, de Gendtse Triathlon was geboren.

De eerste editie ging dan ook met het Kersenfeest in 1989 van start.
Juist in deze eerste editie waren er allerlei vraagstukken op te lossen,
Nol vormde een spil bij het zoeken naar oplossingen.
De loopbrug voor atleten over de braderie in de Dorpstraat is daar een treffend voorbeeld van.

Vanaf dat moment is Nol nog vele jaren zeer betrokken geweest bij de Gendtse Triathlon.
Hij bleef nog 5 jaar actief in de organisatie en in de jaren erna meer op de achtergrond.
Als stimulator, toeschouwer, sponsor en misschien nog wel het belangrijkste: leverancier van allerlei materialen.
Menig fiets van triatleten is in het Parce Ferme opgehangen aan het steigermateriaal van Nol, ook nadat hij zijn aannemersbedrijf overgedragen had aan zijn zoon Arno.

Tot op het laatste moment bleef Nol de triathlon volgen, het parcours lag voor zijn huis.
En kwam je Nol tegen, volgde altijd de opmerking: ‘was weer een mooie triathlon hé’.

We zijn Nol veel dank verschuldigd en wensen familie, vrienden en bekenden veel sterkte toe.

Nol rust zacht

Bestuur en commissie Stichting Duursport Gendt